| 
ВХОД

Київ: євразійська науково-практична конференція

13 Сентября 2012
1591
0

4-5 жовтня 2012 року в м. Києві відбудеться Євразійська науково-практична конференція з міжнародною участю
 
 « Перспективи лікування пухлин шлунково-кишкового тракту »,
 
Конференція зареєстрована в УкрІНТЕІ та увійшла до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в 2012 році», затвердженим МОЗ і НАМН України.  Згідно  Постанови Кабінету Міністрів України за № 332 від 20.11.1991 р. запрошення  є офіційним документом для оформлення відряджень.
 
Установа-організатор проведення заходу  – Національний інститут раку
 
Місце проведення і проживання учасників конференції:
01601, Київ, вул. Госпітальна, 4, готель „Русь”
Початок реєстрації: 04 жовтня 2012 р., о 8-00
 
Наукова тематика конференції –  Сучасні підходи до хірургічного та комбінованого лікування пухлин стравоходу, шлунка, підшлункової залози, печінки, товстої кишки.

Під час роботи конференції будуть проведені пленарні засідання, майстер-класи, стендові доповіді, виставки провідних вітчизняних та іноземних виробників лікарських препаратів і медичних приладів.

Форма участі:

  • Усна доповідь
  • Стендова доповідь
  • Відео сесія
  • Майстер-клас
  • Публікація
  • Тільки участь

Матеріали конференції у вигляді статей будуть опубліковані у черговому номері журналу „Клінічна онкологія”.

Вимоги до публікацій:

Стаття подається  на українській, російській або англійській  мові, розміром до 10-12 сторінок. Обов’язково вказати повну назву організації(й), де була виконана робота, прізвища й ініціали всіх авторів. Стаття  супроводжується  резюме (150-200 слів), викладеним на трьох мовах (російській, українській та обов’язково - англійській) і  ключовими словами (6-8). У резюме необхідно чітко визначити мету, об’єкт і методи дослідження, основні результати і висновки (не застосовувати абревіатуру). Поля зверху та знизу —2 см, праворуч —2 см, ліворуч —3 см, шрифт Times New Roman, розмір шрифту — 12, через 1,5 інтервала.

Структура статті : вступ; об’єкт і методи дослідження; результати; обговорення; висновки; література.

Бібліографичний опис джерел літератури до статті подається згідно з ГОСТ 7.1 «Библиографическое описание документа: общие требования и правила составления».

Посилання виділяються в тексті цифрами в квадратних дужках. Нумерація посилань здійснюється за абеткою або в порядку згадування в тексті.
Таблиці (посилання і примітки містяться безпосередньо під таблицею), малюнки (підписи до них - на окремій сторінці) повинні бути розміщені на окремих сторінках. Нумерація таблиць - арабськими цифрами відповідно до їх згадування в тексті. Малюнки підписані олівцем на зворотній стороні листа з вказівкою номера (арабськими цифрами), прізвища першого автора й орієнтації (верх, низ). Номера малюнків повинні відповідати порядку розміщення в тексті, розташування кожного з них відзначене на полях тексту. Необхідні 2 повних комплекти малюнків. Фотоматеріали повинні бути високої якості, мати розмір не більш 200 х 250 мм і по можливості подані  (крім мікрофотографій) у вигляді чорно-білих слайдів.

Рукопис статті подається в двох екземплярах, надрукованих з однієї сторони листа формату А4. Електронна версія надсилається на   e-mail:  еаkolesnik@ukr.net

Подані до друку статті повинні супроводжуватись відношенням установи, в якій вони написані, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписом наукового керівника, або керівника установи, завірені печаткою. На останній сторінці статті повинні бути підписи всіх авторів (на одному екземплярі). Під текстом зазначити, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва.

Статті,  оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються і не повертаються.

До матеріалів додаються відомості про автора (доповідача).

Матеріали приймаються до 01 вересня 2012 року.

Робоча мова конференції : українська, російська, англійська (синхронний переклад).

Організаційний внесок за участь у конференції -  500 грн. (участь у засіданнях, портфель з матеріалами конференції, сертифікат учасника, кофе-паузи, 2 обіди, вечеря). Для молодих фахівців (до 35 років) – 300 гривень.

Проживання  в готелі «Русь» за спеціальними цінами.

Реєстрація  можлива через веб-сайт конференції: www.oncodigestive.com.ua   або

е-mail: еаkolesnik@ukr.net

Публікація статей безкоштовна.

Оргкомітет конференції:

03022, Київ, вул. Ломоносова 33/43
Національний інститут раку
Відповідальна – д.мед.н. Колеснік Олена Олександрівна
т./факс +38 (044) 259-01-76
 моб. +38 (050) 356-05-49
е-mail: eakolesnik@ukr.net


Отзывы

Ваш комментарий:

Ваше имя:

Сообщения форума
06.05.2019 07:59:20 | Андрей Бочкарёв
04.05.2019 17:21:49 | kurasov1965S
27.04.2019 12:43:35 | Dosephpels
23.04.2019 11:10:22 | Dosephpels
23.04.2019 09:10:50 | Андрей Бочкарёв
On-line консультация