| 
ВХОД

VI съезд Украинского общества радиационных онкологов с международным участием

18 Июня 2013
1606
0
25–27 июня 2013 года, Украина, Ровно – VI съезд Украинского общества радиационных онкологов с международным участием

На съезде планируется рассмотрение таких программных вопросов:
 • Обеспечение качества лучевой терапии: радиационная физика.
 • Лучевая диагностика в онкологии.
 • Новые возможности радиохемотерапии опухолей. Современные клинические рекомендации по лучевой терапии.
 • Профилактика, диагностика и лечение осложнений лучевого и комбинированного лечения. Междисциплинарный подход к сопроводительной терапии в радиоонкологии.

На съезде заявлено большое количество выступлений и докладов, сгруппированных по тематическим группам.

Обеспечение качества лучевой терапии: радиационная физика:
 • Универсальность решений Elekta для радиотерапии, Сандин И. (Еlekta, Швеция)
 • Оптимальні рішення Varian Medical System  для потреб радіаційної онкології, Міллер А. (Varian, Швейцарія)
 • Современная высокотехнологичная  лучевая терапия, Минайло И.И., Артемова Н.А. (Минск, Беларусь)
 • Методы автоматического сегментирования анатомических структур для планирования в лучевой терапии, Фотина И. (Вена)
 • Обладнання фірми «Канберра Паккард» для радіологічних відділень, Гальченко О.Ю. (Київ)
 • Внедрение методики RapidArc в клиническую практику ГУ «РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова». Аспекты планирования, Петкевич М.Н., Титович Е.В., Тарутин И.Г., Парчайкина А.В. (Минск, Беларусь)
 • Систематизация, архивирование и использование дозиметрической информации в лучевой терапии, Гацкевич Г.В., Тарутин И.Г., Титович Е.В. (Минск, Беларусь)
 • Нові підходи до ведення хворих на рак передміхурової залози на принципах доказової медицини Пилипенко І.М., Пилипенко М.І. (Харків)
 • Особливості планування і променевого лікування раку сечового міхура І–ІІІ стадій на лінійному прискорювачі, Івчук В.П., Вінцевич Л.В., Юдко О.О., Єфремова Н.А., Синюшкіна Л.М. (Київ)
 • Шляхи оптимізації променевої терапії у хворих на рак верхніх дихальних шляхів, Щегловська Т.Д., Якобчук В.Л., Ратнікова Т.А., Філіпчук В.В. (м. Рівне)

Новые подходы в радиационной онкологии

 • Методика трехмерного (3D) планирования послеоперационной лучевой терапии рака грудной железы T1-2N0M0, Окунцев Д.В., Крутилина Н.И., Аль-Аква Абдуль Мажид, Пархоменко Л.Б. (Гомель, Беларусь)
 • Внедрение методики RAPID ARC в клиническую практику ГУ «РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова». Дозиметрические аспекты, Титович Е.В., Петкевич М.Н., Тарутин И.Г., Гацкевич Г.В. (Минск, Беларусь)
 • Розрахунок фактора оберненого розсіювання методом Монте-Карло для моноенергетичного рентгенівського випромінення, Юдко О.О. (Київ)
 • Використання системи КіберНіж у лікуванні раку легень, Центр Раку Берард Ліон (АО «УМТ», Київ)
 • Муляжні роботи для дистанційної терапії, Пилипенко І.М., Пилипенко М.І. (Харків)
 • Використання системи ТомоТерапія у педіатричній практиці, Госпіталь Інституту Кюрі. (АО «УМТ», Київ)
 • Организация радиотерапевтического процесса — переход к современным технологиям лечения, Зверева Е. (Гомель, Беларусь)
 • Выбор дозы облучения у больных раком легкого с сердечно-сосудистой патологией, Аникеева О.Ю., Филатов П. В., Пашковская О.А.  (Новосибирск)
Общие вопросы радиационной онкологии
 • Варіанти лікування хворих з деструктивними формами раку грудної залози, Бондар Г.В., Сєдаков І.Є., Семикоз Н.Г., Смирнов В.М., Трухін Д.В., Хлопушин Є.Ю. , Фефелова В.П., Грабовський О.О. (Донецьк)
 • Медикаментозна терапія рецидивного та метастатичного раку шийки матки: від фторпірімідінів до таргетних препаратів, Чорнобай А.В. (Полтава)
 • Послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия с использованием темозоламида у пациентов с анапластическими глиомами (Grade III) головного мозга, Синайко В.В. (Минск, Беларусь)
 • Индивидуализация лучевого лечения пациентов с плоскоклеточным раком легкого, Минайло И.И. (Минск, Беларусь)
 • Лікування хворих на рак передміхурової залози з використанням сучасних методик променевої терапії, Спіженко Н.Ю., Чеботарьова Т.І., Лисак В.І., Ващишин В.П. (Київ)
 • Аналіз показників експресії маркеру фактору росту ендотелію судин (vegf) у хворих на рак ротової частини глотки відносно хіміопроменевого лікування, Ковтуненко О.В., Хворостенко М.І., Шпонька І.С., Тимчук С.М., Березнюк Д.В., Пославська О.В., Кіхтенко І.М., Хворостенко Ю.М. (Дніпропетровськ)
 • Прогностичне значення передопераційної дози радіації для  результатів комбінованого лікування хворих на рак шлунка, Хворостенко М.І., Кіхтенко І.М., Хворостенко Ю.М. (Дніпропетровськ)
 • Вплив клінічних характеристик на ефективність променевого лікування хворих на недрібноклітинний рак легені ІІІ стадії при нестандартних режимах фракціонування, Білозор Н.В., Старенький В.П., Сухіна О.М. (Харків)
 • Досвід конформної променевої терапії місцево-поширених форм раку шийки матки, Іванкова В.С., Шевченко Г.М., Хруленко Т.В., Барановська Л.М., Скоморохова Т.В., Магдич І.П., Палій М.І. (Київ)
 • Оборудование для проведения рентгенотерапии – производитель WoMed, Германия
 • Можливості диференційованого підходу до поєднаного застосування дистанційної променевої терапії та брахітерапії високої потужністі дози у хворих на місцево-поширений рак шийки матки, Тюєва Н.В., Дубініна В.Г., Лук’янчук О.В., Антонова Л.П.,  Стоян  В.Т. (Одеса)
Профилактика, диагностика и лечение осложнений лучевого и комбинированного лечения. Междисциплинарный подход к сопроводительной терапии в радиоонкологии.
 • Оцінка проявів місцевої токсичності при застосуванні 3D-конформної променевої терапії та методики IMRT при опроміненні пухлин малого таза, Кметюк Я.В., Курило Г.О., Сафронова О.В., Удатова Т.В., Підлубна Т.Г., Кісіль Ю.М. (Київ)
 • Особливості порушення мінеральної щільності кісток у хворих на місцево-поширений рак передміхурової залози залежно від схеми гормонотерапії, Черниченко О.А., Сакало В.С.,  Щербина О.В.,  Бондаренко Ю.М.,  Яковлев П. Г., Сакало А. В.,  Адамець Ж. (Київ)
 • Тактика лікування синдрому верхньої порожнистої вени в Івано-Франківському обласному клінічному онкологічному диспансері, Вівчаренко Ю.К., Крижанівська А.Є., Костінський І.Ю., Дудій П.Ф., Остапяк І.М., Бойко В.В., Цибран С.С., Сиротинський Р.М. (Івано-Франківськ)
 • Дослідження ранньої місцевої токсичності брахітерапії раку шийки матки на високоенергетичній гамма-терапевтичній установці Gyne Source, Іванкова В.С., Шевченко Г.М., Хруленко Т.В., Барановська Л.М., Перепечкіна В.Т., Галяс Г.В. (Київ)
 • Кардіальні ускладнення радіотерапії органів грудної порожнини в онкологічних хворих: питання ранньої діагностики, спостереження і реабілітація. Розбір клінічного випадку, Кулініч Г.В. (Харків)

Кроме этого, в рамках Съезда пройдет сателлитный сипозиум для медицинских физиков, на котором будут рассмотрены такие доклады:

 • Стан медичної фізики в Україні, Т. Підлубна, (Київ)
 • Вплив різних видів фракціонування на тумороцидний ефект та нормальні тканини, Ю. Гузюк (м. Рівне)
 • Забезпечення якості дистанційної променевої терапії на гамма-терапевтичних установках, О. Соловйов (м. Миколаїв)
 • Алгоритмы расчета дозы в современных системах планирования лучевой терапии, И. Фотина (Вена, Австрия).
 • Дозиметрическое планирование: паллиативная лучевая терапия, конформная лучевая терапия, лучевая терапия с модуляцией интенсивности пучка, А. Миллер (Швейцария)
 • Контроль качества планов при проведении ІMRT планирования, В. Пышняк (Гомель, Беларусь)
 • Гарантия качества ускорителя для доставки лечения IMRT. Гарантия качкства при проведении лучевой терапии пациентов с модуляцией интенсивности пучка, Г. Бока (Латвия), Гришкявичюс Р. (Литва).

Также, участникам съезда будут представлены такие стендовые доклады:

 • Особливості використання нейтронного випромінення в радіаційній онкології, Дьоміна Е.А., Іванкова В.С. (Київ)                                             
 • Хемопроменева терапія в лікуванні хворих на рак шийки матки ІІВ стадії, Крижанівська А.Є., Дорош О.В., Галанджій В.М., Живецька Л.Ф. (Івано-Франківськ)
 • Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози, Іванкова В.С., Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Іванкова О.М., Барановська Л.М., Столярова О.Ю., Лігірда О.Ф., Кротевич  М.І. (Київ)
 • Медикаментозна терапія рецидивного та метастатичного раку шийки матки: від фторпіримідинів до таргетних препаратів
 • Магнітнорезонансно-томографічні дослідження плаценти у жінок, які перенесли органозберігальне лікування з приводу передраку і початкових стадій раку ендометрія, Єгоров О.О., (Харків)
 • Порівняльна оцінка активності цистеїнових протеїназ (кальпаїнів та катепсинів) у біологічних рідинах хворих з папілярною карциномою щитоподібної залози, Лянна О. Л., Долгіх Г.В., Хворостенко М.І., Чорна В.І., Бразалук О.З. (Дніпропетровськ)
 • Результати комбінованого лікування хворих місцево-поширений рак шийки матки, Семикоз Н.Г., Шуміло А.О., Карпушина Т.В., Грабовський О.А., Лічман Н.А. (Донецьк)
 • Порівняльний аналіз методів лікування за результатами трирічної безрецидивної виживаності хворих на рак сечового міхура II стадії, Антипова С.В., Радомський В. Т., Серьогіна Н.М., Котилевська В. І., Серьогін В.В., Стрюков Д.О. (Луганськ)
 • Ефективність лікування лейоміосаркоми матки I–II стадії, Сухін В.С., Сухіна О.М., Старенький В.П. (Харків)
 • Використання магнітно-резонансної томографії для визначення стадіювання та оцінки ефективності передопераційного курсу хемопроменевої терапії місцево-поширеного раку прямої кишки, Демченко В.М., Сокур І.В., Ковальський М.Л., Ланкин М.М., Гайдай Н.М., Редько І.С., Єфімов В.І., Кобельчук Е.С. (Херсон)
 • Переваги 3D-конформної променевої терапії в лікуванні хворих на рак передміхурової залози з різними стадіями захворювання, Семикоз Н.Г., Куква Н.Г., Грабовський О.А., Лічман М.О., Пашков В.Н., Кудряшова Е.А. (Донецьк)
 • Аналіз випадків виникнення рецидивів раку шкіри в місцях видалених (вилікуваних) пухлин, Бойко Т.Г., Смаглюк І.В., Оніцева Т.В., Макарук І.М., Яриніч К.В. (Кіровоград)
 • Лікування гіпотиреозу електромагнітним полем наднизької частоти, Кіхтенко І.М., Хворостенко М.І., Хворостенко Ю.М. (Дніпропетровськ)
 • Роль гепатопротекторів при хемопроменевій терапії місцево-поширеного раку грудної залози, Іванкова В.С., Барановська Л.М., Іванкова О.М., Доценко Н.П. (Київ)
 • Роль цитокінів у розвитку гематологічних та імунних порушень при променевому лікуванні хворих на рак тіла матки, Сорочан П.П., Прохач Н.E., Громакова І.А., Кругова І.М., Сухін В.С. (Харків)
 • Характеристика променевих ускладнень у хворих на лімфому Годжкіна та негоджкінські лімфоми при опроміненні на лінійному прискорювачі, Савченко А.С., Гайсенюк Л.О., Кулініч Г.В., Лаврик В.П. (Харків)
Контакты:
Оргкомитет съезда:
Научно-оганизационный отдел ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева ГАМН Украины», ул. Пушкинская, 82, Харьков, 61024.
Тел.: (057) 704-10-62, 704-10-64; факс: (057) 704-02-02,
E-mail: imr_omo@mail.ru
Веб-сайт: medradiologia.kharkov.ua

Отзывы

Ваш комментарий:

Ваше имя:

Сообщения форума
06.05.2019 07:59:20 | Андрей Бочкарёв
04.05.2019 17:21:49 | kurasov1965S
27.04.2019 12:43:35 | Dosephpels
23.04.2019 11:10:22 | Dosephpels
23.04.2019 09:10:50 | Андрей Бочкарёв
On-line консультация